Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat at browse på vores hjemmeside accepterer du vores cookiepolitik og brug af cookieteknologi. Find ud af mere.

X
HostelBookers logo
FEEDBACK TIL WEBSTED

ikon

Betingelser for brug af hjemmesiden

Særlig note: Denne hjemmeside indeholder beskrivelser af arrangementer, der udbydes af vandrerhjemsejere eller bestyrere, samt anmeldelser og øvrige opslag fra andre tredjeparter. Ansvaret for dette indhold påhviler den vandrerhjemsejer, bestyrer eller tredjepart, der har udarbejdet indholdet. Vi har intet ansvar for dette indhold, da vi udelukkende giver adgang til det som en service til dig. Vi hverken godkender, støtter, udtaler os om eller garanterer for rigtigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger om arrangementer, der optræder på denne hjemmeside, eller meninger, som er opslået af tredjeparter. Vi bestræber os på at fjerne alt stødende eller skadeligt indhold fra hjemmesiden så hurtigt, som det med rimelighed er muligt, men vi kan ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, den krænkende karakter, fuldstændigheden eller andet i forhold til dette indhold.

 1. Adgang til og brug af oplysninger på denne hjemmeside er betinget af din accept af nærværende, uændrede betingelser for brug af hjemmesiden. Læs dem venligst grundigt igennem. Vi anbefaler dig at udskrive dem og opbevare en kopi til senere brug. Hvis der er dele af betingelserne, som du ikke vil acceptere, kan du ikke anvende vores hjemmeside.
 2. I nærværende betingelser henviser “du”, “dig”, “din”, “dit” og “dine” til enhver person, der bruger denne hjemmeside, og “vi”, “os” og “vores” henviser til Hostelbookers Ltd.
 3. Vi optræder udelukkende som agent i forhold til de tjenesteydelser eller arrangementer, der optræder på denne hjemmeside (“arrangementer”). Vi påtager os intet ansvar i forhold til aftaler, du måtte indgå, eller arrangementer, du måtte købe, eller for enhver vandrerhjemsejers eller bestyrers eller enhver anden persons eller parts handlinger eller undladelser i forbindelse med et arrangement. For alle arrangementer gælder, at din aftale indgås med udbyderen af vandrerhjemsarrangementet. De af udbyderen af dit bekræftede vandrerhjemsarrangement præciserede vilkår og betingelser gælder for din bestilling. Disse vilkår og betingelser kan begrænse og/eller udelukke udbyderens ansvar over for dig.
 4. Intet på denne hjemmeside udgør et tilbud fra vores side. Det beskrevne emne udgør en invitation til dig til at afgive et tilbud på de af den pågældende udbyder angivne vilkår til at købe de arrangementer, som vi præsenterer. Den pågældende udbyder kan acceptere eller afslå ethvert sådant afgivet tilbud. Alle arrangementer, der præsenteres eller refereres til, går til hver en tid forud for den specifikke bekræftelse og er betinget af at være tilgængelige. Der gives ingen garantier, løfter eller oplysninger vedrørende tilgængelighed.
 5. Det er en betingelse for din brug af denne hjemmeside, at du garanterer os, at du ikke vil bruge den eller nogen form for materiale eller oplysninger til et formål, der er ulovligt eller strider mod nærværende betingelser. Du garanterer, at du er mindst 18 år gammel og er myndig og dermed juridisk berettiget til at bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med nærværende betingelser. Du accepterer at være økonomisk ansvarlig for omkostninger, gebyrer eller beløb af enhver art, som opstår som følge af din brug af denne hjemmeside.
 6. Denne hjemmeside er til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen dele af hjemmesiden må på nogen måde reproduceres uden vores forudgående samtykke, andet end til midlertidig brug af vores tjeneste eller til at gemme en transaktionspost, der er gennemført ved brug af vores tjeneste. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, gengive, udgive, licensere, skabe derivative kopier af, overføre, sælge eller på anden måde anvende materiale, oplysninger, produkter eller tjenesteydelser, der fremgår af denne hjemmeside. Ophavsretten til materialet på denne hjemmeside tilhører os eller dets licensgivere.
 7. Vi er et engelsk registreret selskab. Vores forretning og de tjenesteydelser, som vi tilbyder, er udelukkende underlagt den gældende lovgivning i England og Wales. Der gives ingen form for garantier og/eller udtalelser, det være sig udtrykkeligt eller indirekte, vedrørende overensstemmelsen med de oplysninger, der er vist på denne hjemmeside, de udbudte arrangementer, oplysninger i forbindelse med disse arrangementer og/eller forretning i enhver henseende og i forhold til enhver lovgivning i ethvert land. Sådan lovgivning vil under ingen omstændigheder berøre eller finde anvendelse på selvsamme.
 8. Adgang til denne hjemmeside er betinget af, at du accepterer, at alle oplysninger, som findes på den, og at alle forhold, der opstår mellem dig og os, er underlagt engelsk ret. Adgang til hjemmesiden er endvidere betinget af din accept af, at enhver tvist eller ethvert søgsmål, som måtte opstå mellem dig og os, alene behandles og pådømmes af domstolene i England og Wales og udelukker domstolene i ethvert andet land.
 9. Du må ikke linke (herunder "dyblinke") til din egen hjemmeside uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 10. Med undtagelse af det i nærværende betingelser angivne, gives der ingen form garantier, løfter og/eller udtalelser, det være sig udtrykkeligt eller indirekte, vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialet eller oplysningerne, der er indeholdt på denne hjemmeside, eller for arten, standarden, egnetheden eller andet i forhold til et hvilket som helst arrangement. Vi er ikke ansvarlige for et eventuelt tab eller en eventuel skade eller ethvert andet beløb eller reklamation af nogen art (direkte, indirekte, driftsrelateret eller andet), som opstår direkte eller indirekte i forbindelse med denne hjemmeside, herunder, for at undgå tvivl men uden at begrænse sig hertil, enhver brug af oplysninger eller materiale, der er indeholdt på denne hjemmeside, eller manglende evne til at få adgang til eller bruge denne hjemmeside (eller ved forsinkelse i forbindelse hermed).
 11. Al fritagelse for ansvar gælder udelukkende i det omfang, at det er tilladt ved lov og er i overensstemmelse med nærværende betingelser.
 12. Såfremt en eller flere undtagelser eller begrænsninger indeholdt i nærværende betingelser findes at være helt eller delvist ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan finde anvendelse, udskilles den (de) pågældende undtagelse(r), begrænsning(er) eller del(e) og undlades fra nærværende betingelser til den pågældende anvendelse. Sådan undladelse påvirker ikke gyldigheden, effektiviteten eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i nærværende betingelser.
 13. Med forbehold for føromtalte bestemmelser har vi ret til at drage fordel af enhver gældende ansvarsfritagelse og/eller -begrænsning som tilladt ved lov i ethvert land, som findes at gælde for de oplysninger, der vises på hjemmesiden, og/eller andre tjenesteydelser, der tilbydes af os eller på vores vegne.
 14. Oplysningerne, der er indeholdt på denne hjemmeside, kan indeholde tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl og andre fejl. Oplysningerne på disse sider kan blive opdateret fra tid til anden og kan i visse tilfælde være forældede. Vi og den pågældende udbyder har til hver en tid og uden forudgående varsel ret til at ændre detaljerne for de arrangementer, der vises eller er omtalt på denne hjemmeside. Hvis en detalje tydeligvis er ukorrekt, er hverken vi eller den pågældende udbyder bundet heraf. Vi påtager os intet ansvar for at holde oplysningerne opdateret eller mangel på samme. Du skal sikre dig, at du kontrollerer alle detaljer for udbyderens arrangementer, når du bestiller.
 15. Denne hjemmeside kan indeholde link til andre hjemmesider eller vise reklamer, som er leveret af tredjeparter. Disse hjemmesider og reklamer hverken kontrolleres eller vedligeholdes af os. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af disse hjemmesider eller reklamer. Vi formidler udelukkende disse link og reklamer som en service til dig, men vi hverken overvåger eller godkender indholdet af disse. Vi påtager os intet ansvar at nogen art i forhold til sådanne andre hjemmesider eller reklamer (for at undgå tvivl, men uden at begrænse sig hertil, omfatter dette enhver fejl ved, forstyrrelse eller forsinkelse i adgangen til enhver hjemmeside) eller i forbindelse med materiale eller oplysninger, der vises på dem, eller som du på anden måde måtte støde på, enten efter at du har forladt vores hjemmeside via et hypertekstlink eller på anden måde.
 16. Vi garanterer ikke, at denne hjemmeside (eller enhver hjemmeside, som der er linket til på denne hjemmeside) er fri for tekniske fejl, computervira eller andre skadelige eller hæmmende computerprogrammer. Det er dit ansvar at sikre, at du udfører tilstrækkelig kontrol (herunder viruskontrol) for at imødegå dine særlige behov.
 17. Vi kan til hver en tid og efter eget skøn ændre, tilføje eller fjerne dele af nærværende betingelser. Dette vil blive meddelt dig med rimeligt varsel. Vi kan når som helst ændre, indstille eller bringe ethvert aspekt af vores tjenesteydelser til ophør. Vi kan også uden varsel eller ansvar og efter eget skøn indføre begrænsninger på visse funktioner og tjenesteydelser eller begrænse din adgang til hele hjemmesiden eller dele af den, i tilfælde hvor vi skønner, at du handler i strid med nærværende bestemmelser, en lov eller regel, og hvor vi beslutter at indstille udbydelsen af denne tjenesteydelse. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter et opslag af enhver ændring angiver din accept af disse ændringer.
 18. I din brug af denne hjemmeside eller hjemmesider tilhørende tilknyttede partnere kan du blive tildelt en rabatkode, der skal indfries via denne hjemmeside helt eller delvist i bytte for de arrangementer, der er angivet på den. Disse rabatkoder kan ikke overdrages og har ingen kontantværdi.
 19. Ved at opslå eller distribuere brugerindhold på hjemmesiden, giver du os udtrykkeligt og uigenkaldeligt ret til frit at bruge, kopiere, vise, oversætte og distribuere brugerindholdet ved ethvert medie og i enhver form (herunder til reklame- og markedsføringsmæssig brug af andre) uden din tilladelse.
  Vi hverken redigerer i eller kontrollerer brugerindholdet, der slås op eller distribueres på denne hjemmeside, og vi er ikke ansvarlige for dette brugerindhold. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne brugerindhold der:-.
  • åbenlyst krænker onlinenetværket med indhold, som opfordrer til racisme, intolerance, had eller fysisk skade af enhver art på gruppe eller enkeltperson;
  • chikanerer eller opfordrer til chikane af en anden person;
  • indebærer udsendelse af junkmail, kædebreve eller uopfordrede massemails eller spam;
  • er krænkende eller injurierende;
  • giver oplysninger, som, du ved, er falske, vildledende eller opfordrer til ulovlige aktiviteter eller en adfærd, der har en karakter af misbrug, er truende eller obskøn;
  • opfordrer til at foretage en ulovlig eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretlige værk, så som at udveksle piratkopierede computerprogrammer eller formidle link til sådanne programmer, give oplysninger til omgåelse af fabriksinstallerede kopibeskyttelsesprogrammer eller udveksle piratkopieret musik eller link til piratkopierede musikfiler;
  • indeholder sider med begrænset adgang eller adgang, der kræver et kodeord, samt skjulte sider eller billeder (der ikke er linket til eller stammer fra en anden tilgængelig side);
  • giver instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter som fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af en anden persons privatliv, spredning af computervira eller tilblivelse af sådanne;
  • udviser eller opfordrer til en adfærd, der anses som en strafbar handling, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde er lovstridig eller krænker en tredjepart i andet land i verden, eller
  • udøver aktiviteter af handelsmæssig og/eller salgsmæssig karakter uden vores forudgående skriftlige samtykke så som konkurrencer, lotteri, byttehandel, reklame og pyramidespil.
 20. Du erklærer dig indforstået med ikke at opslå eller distribuere oplysninger eller materiale, der er tredjeparts ophavsretlige beskyttede ejendom uden dennes udtrykkelige skriftlige samtykke, og du erklærer dig indforstået med at erstatte og holde os skadesløs for ethvert erstatningskrav, der måtte opstå af eller relatere til din overtrædelse af denne bestemmelse.
 21. Hvis du har reklamationer eller indvendinger i forhold til materiale eller indhold, herunder brugerindhold, der er opslået på denne hjemmeside, eller hvis du mener, at materiale eller indhold, der er opslået på denne hjemmeside, krænker din intellektuelle ejendomsret, bedes du straks kontakte os skriftligt på følgende adresse: HostelBookers, 52-54 Holborn House, High Holborn, London WC1V 6RL, England. Så snart vi har undersøgt sagen, og hvis det er relevant, vil vi gøre alle rimelige bestræbelser på at fjerne det ulovlige indhold inden for en rimelig frist.
 22. Enhver personlig oplysning, som du slår op denne hjemmeside, vil blive brugt i overensstemmelse med vores politik for behandling af personlige oplysninger.

SOM BETINGELSE FOR DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE

A) Bekræfter du og giver bindende tilsagn til HostelBookers.com om, at du ikke er cubansk statsborger (en "Restricted National"), og vedkender dig, at brugen af hjemmesiden af eller på vegne af en Restriced National er forbudt, og (B) I tilfælde af at du er statsborger i Iran, Syrien, Sudan eller Nordkorea ("andre begrænsede områder"), bekræfter du og giver bindende tilsagn til (HostelBookers.com) om, at dit kreditkort ikke er udstedt gennem et "andet begrænset område", og at din booking ikke er foretaget, mens du opholder dig i et "andet begrænset område". (C) Giver du bindende tilsagn til HostelBookers.com om, at du ikke vil bruge denne hjemmeside til noget formål, der er ulovligt eller forbudt under disse betingelser.