Feedback til websted

Juridiske

Vilkår og betingelser

Dette er vilkårene og betingelserne, der gælder for alle bookinger foretaget via vores bookingtjenester, det være sig via vores webside, mobile webside eller mobile applikation (kollektivt benævnt “Hostelbookers Websider”). Alle henvisninger til ”vi”, ”os” eller ”vores” i disse betingelser henviser til Hostelworld.com Limited (”Hostelworld”), der er operatøren af Hostelbookers Websider. Din brug af Hostelbookers Websider og enhver booking, du foretager via Hostelbookers Websider er underlagt disse vilkår og betingelser (”Betingelser”). Du accepterer at bruge Hostelbookers Websider i overensstemmelse med og underlagt disse Betingelser. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, må du ikke bruge Hostelbookers Websider og ikke foretage nogen bookinger via Hostelbookers Websider.

Om os

For yderligere oplysninger om Hostelworld henvises til afsnittet ”Om os” på websiden Hostelbookers.com http://www.hostelworldgroup.com/about-us/company-overview. Hvis du ønsker at kontakte os angående din brug af Hostelbookers Websider eller i forbindelse med en booking af rejseydelser, bedes du sende os en e-mail til customerservice@hostelbookers.com.

1. Bookinger

 1. Vi formidler behandling og booking af indkvartering og andre rejseydelser (”rejseydelser”). Vi hverken yder, ejer eller driver nogen rejseydelser selv og leverer, ejer eller driver i særdeleshed ikke nogen form for indkvartering.

 2. Du bekræfter, at du er myndig ifølge loven til at bruge Hostelbookers Websider, indgå en kontrakt og oprette retligt bindende forpligtelser for ethvert erstatningskrav, som du måtte lide som følge af brugen af Hostelbookers Websider. Du forstår, at du er økonomisk ansvarlig for al brug af Hostelbookers Websider både for dig selv og andre, der bruger dine login-oplysninger.

 3. Når du foretager en booking på Hostelbookers Websider, accepterer du at indgå en kontrakt om rejseydelser og din kontrakt om rejseydelser (herunder indkvartering) er med rejseudbyderen, ikke Hostelworld, da vi udelukkende fungerer som agent for rejseudbyderen. Det er rejseudbyderens ansvar at levere rejseydelserne til dig. Vi er ikke ansvarlige for opfyldelsen af en booking, der er foretaget via Hostelbookers Websider, eller for kvaliteten af nogen indkvartering eller nogen anden rejseydelse, der er booket.

2. Booking og annullering af bookin

 1. Når du foretager en booking, vil du blive bedt om at betale et ikke-refunderbart depositum (som udgør en delbetaling af den samlede værdi af din booking), som altid er ikke-refunderbart, medminder du tilvælger vores option med betalingsbeskyttelse, som er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som kan ses her https://dk.hostelbookers.com/betaling-beskyttelse/. Vi opkræver dette depositum for og på vegne af den pågældende rejseudbyder.

  Du kan også blive bedt om at betale et fast bookinggebyr, som er vores bookinggebyr. Når du bliver bedt om at betale et bookinggebyr, kan dette under alle omstændigheder ikke refunderes.

  I tilfælde af ikke-refunderbare bookinger giver du rejseudbyderen ret til at debitere dit kreditkort eller betalingskort for restbeløbet for udgiften for bookingen, som du har foretaget, når bookingen gennemføres. For alle andre bookinger vil du ved ankomsten være ansvarlig over for rejseudbyderen for at betale restbeløbet af omkostningerne for bookingen, som du har foretaget. Du vil også være ansvarlig for andre betalinger for eventuelle yderligere tjenester, som efterfølgende er aftalt med rejseudbyderen, og i givet fald betale rejseudbyderens servicegebyrer og -afgifter i henhold til den pågældende rejseudbyders vilkår og betingelser.

 2. Du skal bruge et kreditkort eller et betalingskort for at garantere en booking. Når du foretager en booking med dit kreditkort eller betalingskort, accepterer du rejseudbyderens annullerings- og udeblivelsespolitik som beskrevet i dennes betingelser. I tilfælde af, at du annullerer din booking uden for den i denne politik tilladte specificerede tidsamme (eller at du ikke ankommer til den aftalte check-in-tid), giver du rejseudbyderen ret til at debitere dit kreditkort eller betalingskort uden yderligere reference med et beløb, der ikke overstiger gebyret for en overnatning (i tilfælde af indkvartering) eller et sådant andet beløb, som kan være fastlagt i rejseudbyderens betingelser.

 3. Din manglende ankomst til den aftalte check-in-tid kan resultere i annullering af hele din booking. Eventuelle ændringer i din booking skal anmeldes direkte til og godkendes af rejseudbyderen (men depositum eller dele heraf vil ikke blive refunderet). Når du foretager en booking, er det dit ansvar at oplyse eventuelle krav eller særlige faciliteter over for rejseudbyderen, som du eller et medlem af din rejsegruppe kan have brug for som følge af eventuelle sygdomstilstande.

 4. Når en booking er bekræftet, udsteder vi bookingbekræftelsen på vegne af rejseudbyderen for hver booking, men inkluderer ikke information om eventuelle yderligere gebyrer for supplerende ydelser. Vi bestræber os på at sikre, at bookingbekræftelsen indeholder detaljer om alle afgifter, som opkræves af rejseudbyderen, og henviser i den forbindelse til punkt 9.9 nedenfor. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår og bekræfter de nøjagtige betingelser, under hvilke rejseudbyderen stiller de reserverede tjenester til rådighed for dig, direkte med rejseudbyderen, når du modtager bookingbekræftelsen. Referencenummeret på bookingbekræftelsen skal oplyses ved alle henvendelser samt ved annullering eller ændring af bookingen.

 5. Du kan annullere din booking i overensstemmelse med udbyderens afbestillingsregler som anført på bookingbekræftelsen og den detaljerede beskrivelse af indkvarteringsstedet; dette er normalt mindst 24 timer før din aftalte check-in-tid og -dato. Vi gør opmærksom på, at hvis du annullerer en ikke-refunderbar booking, vil rejseudbyderen ikke refundere udgiften for din booking. Du bedes annullere din booking ved at kontakte rejseudbyderen direkte ved hjælp af kontaktoplysningerne, som er angivet i din bookingbekræftelse. Du skal oplyse dit bookingreferencenummer ved din anmodning om annullering.

 6. Medmindre du vælger optionen betalingsbeskyttelse, vil dit depositum og bookinggebyr ikke blive refunderet, uanset hvor lang tids varsel du giver. Du bør bemærke, at selvom dit depositum og bookinggebyr i alle tilfælde ikke vil blive refunderet, skal du give det rette varsel som fastsat af rejseudbyderen i dennes afbestillingspolitik, for at undgå at blive opkrævet en yderligere betaling ved ”udeblivelse” (se punkt 2.2. ovenfor).

 7. Det depositum og bookinggebyr, du skal betale, skal betales i den valuta, som du vælger som din ”betalingsvaluta”, når du foretager din booking. I det tilfælde, at indlogeringsprisen er uploadet af rejseudbyderen i en anden valuta, beregnes depositummet, som du vil blive opkrævet i din afregningsvaluta, ved at omregne depositummet til afregningsvalutaen ud fra Hostelworlds standard valutakurser.

3. Erstatningsansvar og ansvarsfraskrivelser

 1. I tilfælde af, at der opstår et problem med din indkvartering eller andre rejseydelser, bør du kontakte rejseudbyderen. Hvis du har problemer med bookingen, som du har foretaget via Hostelbookers Websider, bedes du kontakte os direkte via customerservice@hostelbookers.com.

 2. Vi optræder udelukkende som agent for rejseudbyderen og er som sådan ikke en part i kontrakten mellem dig og rejseudbyderen til levering af rejseydelser (herunder indkvartering) og har intet ansvar eller erstatningsansvar over for dig i forbindelse med betingelserne i denne kontrakt. Det gælder især, at vi ikke er ansvarlige for:

  1. nøjagtigheden eller fuldstændigheden af beskrivelserne af indkvarteringen eller andre rejseydelser (herunder priser, tilgængelighed og bedømmelser), der vises på Hostelbookers Websider, eller kvaliteten eller egnetheden af indkvarteringen og andre rejseydelser, der er booket eller kan bookes via Hostelbookers Websider;

  2. opfyldelse af en booking, der er foretaget via Hostelbookers Websider, herunder enhver handling eller undladelse fra rejseudbyderens side, enhver annullering af en booking uanset grund eller enhver hel eller delvis manglende levering af den bookede ydelse fra udbyderens side eller

  3. enhver fejl eller ethvert svigt ved foretagelse eller registrering af en booking, som skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol (såsom strømsvigt).

 3. Hverken vi eller nogen af vores direktører, ansatte, associerede selskaber eller andre repræsentanter kan holdes ansvarlige over for dig (eller noget medlem af din virksomhedsgruppe, dine associerede eller nogen anden person eller part, som har interesse i bookingen) for: (i) indirekte, sanktionerende, særligt eller resulterende tab eller skade, (ii) tab af data, indtægt, fortjeneste, forretning, mulighed, omdømme, goodwill eller (iii) tab af eller skade på ejendom, som i hvert tilfælde opstår på grund af eller i forbindelse med brug af nogen oplysninger, produkter, tjenester, faciliteter og/eller materialer, der tilbydes igennem Hostelbookers Websider, også selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader, eller hvis sådanne tab eller skader var rimeligt forudsigelige.

 4. Vores maksimale samlede erstatningsansvar over for dig (og enhver anden part med interesse i bookingen) i forbindelse med enhver booking foretaget igennem os (som følge af kontraktbrud, skadevoldende handling eller andet) er udelukkende begrænset til værdien af bookinggebyret. Inden du foretager en booking, bør du sikre dig, at du har gennemlæst rejseudbyderens vilkår og betingelser, og at du kan acceptere dem.

 5. Vi har ikke besøgt alle indkvarteringssteder, der er anført på Hostelbookers Websider, og foretager ikke rutinemæssig kontrol af indkvarteringsstederne. Angivelse af enhver rejseydelse (herunder indkvartering) på Hostelbookers Websider er ikke og skal ikke anses som en specifik anbefaling af os eller en erklæring om, at rejseydelserne vil være egnet til dit formål, eller at rejseydelserne vil have nogen bestemt kvalitet.

 6. Alle repræsentationer, garantier og betingelser, udtrykkelige som stiltiende, er hermed udelukket i videst muligt omfang, som loven tillader det, herunder uden begrænsning repræsentationer, garantier eller forpligtelser om nogen tjenester, faciliteter, oplysninger og/eller materialer på Hostelbookers Websider, herunder uden begrænsning, deres nøjagtighed, deres fuldstændighed eller deres salgbarhed, kvalitet eller egnethed til et bestemt formål. Hostelbookers Websider er udelukkende tilgængelige ”som beset”, og det gælder i særdeleshed, at vi ikke garanterer, at oplysningerne, der offentliggøres på Hostelbookers Websider, vil være fejlfri, eller at Hostelbookers Websider vil være fri for virus eller problemer.

 7. Intet i disse Betingelser har til formål at udelukke eller begrænse erstatningsansvar som følge af: (i) bedrageri eller bedragerisk forvanskning eller (ii) dødsfald eller personskade.

4. Sikkerhed for kredit- og betalingskort

 1. Vi gør alle rimelige bestræbelser for at sikre, at alle transaktioner med kreditkort eller betalingskort via Hostelbookers Websider er sikre. MEN hvis der forekommer uautoriserede debiteringer på din kredit- eller betalingskortopgørelse for noget kort, der er anvendt på Hostelbookers Websider på noget tidspunkt under eller efter, at du foretager din booking, gennemfører din transaktion eller oplyser dine kortoplysninger på Hostelbookers Websider, kan Hostelworld ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde med hensyn til eventuelle skader eller tab af nogen som helst art, som du eventuelt måtte lide som følge af eller som som på nogen måde er forbundet med ovennævnte brug, transaktion eller videregivelse, medmindre sådanne uautoriserede debiteringer forekommer som et direkte resultat af vores forsømmelighed og med forbehold for eventuelle lovbestemte rettigheder, som du måtte have.

5. Intellektuelle ejendomsrettigheder og weblinks

 1. Alle oplysninger, indhold, software, grafik, tekst, lyd, billeder, taster, varemærker, servicemærker, firmanavne og logoer (”Materialer”), der er indeholdt på Hostelbookers Websider, er beskyttet af ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Parterne er enige om, at vi eller vores licensgivere (som tilfældet kan være) bevarer alle rettigheder, titler, interesser og intellektuelle ejendomsrettigheder i og til materialerne. Vi giver dig begrænset, genkaldelig, uoverdragelig licens, der ikke må gives i underlicens, til at anvende Hostelbookers Websider til dine personlige, ikke-kommercielle formål for at få adgang til Hostelbookers Websider og foretage bookinger i overensstemmelse med disse Betingelser (”Begrænset Licens”). Ud over brugen af din Begrænsede Licens må du ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge nogen af Materialerne. Ud over den Begrænsede licens kan intet i disse Betingelser fortolkes som overførsel eller ydelse (stiltiende eller på anden måde) af nogen licens eller rettighed til dig til Materialerne.

 2. Hostelbookers Websider kan indeholde hyperlinks til websider, der udbydes af andre end os. Sådanne hyperlinks stilles udelukkende til rådighed til din reference. Vi kontrollerer ikke sådanne websider og er ikke ansvarlige for deres indhold. Medtagelsen af hyperlinks på Hostelbookers Websider til sådanne andre websider indebærer ikke nogen godkendelse af materialet på sådanne websider eller nogen tilknytning til deres operatører.

 3. Hostelbookers Websider stilles til rådighed til personlig brug. Du må ikke kopiere, overvåge, screen-scrape, anvende spiders, dyblinke eller reproducere noget indhold, oplysninger eller software fra Hostelbookers Websider til noget kommercielt eller konkurrencemæssigt formål.

6. Brugergenereret indhold

 1. Visse dele af Hostelbookers Websider kan give dig eller tredjeparter lov til at uploade indhold, bedømmelser, meddelelser, billeder, materialer eller andre elementer (disse er ”Brugergenererede Indholdsfunktioner”). Du er alene ansvarlig for din brug af sådanne Brugergenererede Indholdsfunktioner og anvender dem for egen risiko. Ved din brug af enhver Brugergenereret Indholdsfunktion, accepterer du udtrykkeligt ikke at poste, uploade til, overføre, distribuere, opbevare, skabe eller på anden vis offentliggøre noget af følgende via Hostelbookers Websider:

  1. Nogen meddelelser, data, oplysninger, tekst, musik, lyd, billeder, grafik, koder eller andet materiale (”Indhold”), der er lovstridigt, injurierende, ærekrænkende, vulgært, pornografisk, obskønt, uanstændigt, stødende, chikanerende, truende, voldeligt, provokerende, bedragerisk, der krænker privatlivets fred eller reklamerettigheder eller på anden vis er anstødeligt eller upassende;

  2. Indhold, der krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller intellektuel eller anden ejendomsrettighed, der tilhører nogen part;

  3. Indhold, som foregiver at være en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe;

  4. Indhold, der krænker en tredjeparts privatliv eller databeskyttelsesrettigheder;

  5. Vira, forvanskede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer eller

  6. Indhold, som vi eget efter skøn vurderer at være uacceptabelt, eller som begrænser eller hæmmer en anden person i at anvende eller nyde Hostelbookers Websider, eller som kan udsætte os eller vores brugere for skade eller erstatningsansvar af nogen art.

 2. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for nogen form for Indhold, som er postet, opbevaret eller uploadet af dig eller nogen anden tredjepart på Hostelbookers Websider eller for noget tab eller skade, der opstår som følge heraf. Som udbyder af interaktive tjenester er vi ikke ansvarlig for nogen udtalelser, erklæringer eller Indhold, som fremsættes af brugere af de Brugergenererede Indholdsfunktioner eller et andet offentligt forum. Selvom vi ikke er forpligtet til at screene, redigere eller overvåge noget Indhold, der postes på eller distribueres via de Brugergenererede Indholdsfunktioner, forbeholder vi os ret til, efter vores absolutte skøn og uden varsel, at fjerne, screene eller redigere ethvert Indhold, der er postet eller opbevaret på Hostelbookers Websider til enhver tid og af enhver årsag, og du er alene ansvarlig for at lave backupkopier af og erstatte ethvert Indhold for egen regning, som du poster eller opbevarer på Hostelbookers Websider.

 3. Enhver brug af de Brugergenererede Indholdsfunktioner eller andre dele af Hostelbookers Websider kan, bortset fra i overensstemmelse med disse Betingelser, bl.a. medføre opsigelse eller suspension af din adgang til de Brugergenererede Indholdsfunktioner og/eller Hostelbookers Websider. For at efterleve en retsafgørelse fra en kompetent ret eller beskytte vores systemer eller brugere af Hostelbookers Websider, kan vi behandle og videregive enhver oplysning, som er i vores besiddelse om en bruger af Hostelbookers Websider, der poster eller uploader upassende eller uacceptabelt Indhold, herunder uden begrænsning deres navn, e-mailadresse, IP-adresse, brugerhistorik og postet Indhold.

 4. Når du poster eller distribuerer Indhold på eller via Hostelbookers Websider er det, medmindre vi har angivet andet, ensbetydende med, at du:

  1. giver os ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset, overdragelig, uigenkaldelig ret, der fuldt ud kan gives i licens, til at anvende, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker fra og offentligt vise eller udføre sådant Indhold verden over i enhver form for medie;

  2. erklærer og indestår for, at Indhold, som du poster eller på anden vis distribuerer, (i) overholder disse Betingelser; (ii) er præcist og ikke-vildledende og (iii) ikke udsætter os for civil- eller strafferetligt ansvar eller på anden måde kan skade vores forretning eller omdømme.

7. Bedømmelser

 1. Du kan blive bedt om at bedømme de rejseydelser, som du har modtaget. Vi værdsætter al feedback, men gør opmærksom på, at den pågældende rejseudbyder vil have adgang til din bedømmelse, så denne kan handle på din feedback og indføre alle nødvendige forbedringer. Rejseudbyderne vil være i besiddelse af dine kontaktoplysninger og vil eventuelt kontakte dig for at stille yderligere spørgsmål til dine erfaringer med henblik på at hjælpe dem til at foretage yderligere forbedringer.

8. Generelt

 1. Disse Betingelser er udfærdiget på engelsk. Hvis disse Betingelser er oversat til noget andet sprog, vil den engelske udgave være gældende.

 2. Hvis vi på noget tidspunkt eller i en periode ikke håndhæver en eller flere af Betingelserne, skal dette ikke fortolkes som et afkald på disse eller de rettigheder, der er knyttet til nogen af dem.

 3. Betingelserne udgør den samlede aftale mellem dig og Hostelworld i henhold til den af disse Betingelser omhandlede genstand og går forud for enhver tidligere aftale eller fremstilling mellem parterne i henhold til den af denne Aftale omhandlede genstand.

 4. Vi forbeholder os ret til at ændre disse Betingelser samt indholdet af Hostelbookers Websider af hvilken som helst årsag og uden erstatningsansvar over for dig, enhver anden bruger eller nogen tredjepart. Denne ret berører ikke de Betingelser, som du accepterer, når du foretager en retmæssig booking eller et køb ved hjælp af Hostelbookers Websider. Du bør kontrollere disse Betingelser for eventuelle ændringer hver gang, at du besøger Hostelbookers Websider.

 5. Disse Betingelser og din brug af Hostelbookers Websider er underlagt lovgivningen i Irland. Du samtykker hermed, at de irske domstole har eksklusiv jurisdiktion i alle uoverensstemmelser, der udspringer af eller relaterer til brugen af Hostelbookers Websider hver gang, du besøger Hostelbookers Websider. Brug af Hostelbookers Websider er ikke tilladt i nogen jurisdiktion, der ikke giver effekt til alle bestemmelser i disse Betingelser, herunder uden begrænsning dette afsnit.

 6. Vores opfyldelse af disse Betingelser er underlagt gældende lov og juridisk proces, og intet i denne aftale er undtaget fra vores ret til at overholde anmodninger eller krav fra retshåndhævelsesinstanser i forbindelse med din brug af Hostelbookers Websider eller oplysninger, der er angivet eller indsamlet af os med hensyn til en sådan brug.

 7. Hvis det fastslås, at nogen del af disse Betingelser er ugyldig eller umulig at håndhæve, anses bestemmelsen, der er ugyldig eller umulig at håndhæve, for at blive afløst af en sådan retsgyldig bestemmelse, der svarer bedst til hensigten i den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse Betingelser forbliver i kraft.

 8. Selvom vi ikke kan overvåge vores brugeres adfærd offsite, anses det som en overtrædelse af disse Betingelser, såfremt oplysninger, der er indhentet fra Hostelbookers Websider, benyttes med henblik på at chikanere, misbruge eller skade andre personer eller for at kontakte, reklamere, opfordre eller sælge til en bruger eller person uden deres forudgående udtrykkelige samtykke.

 9. Selvom vores Betingelser kræver, at rejseudbyderen angiver priserne inklusive moms og andre skatter, er den viste pris i sidste ende rejseudbyderens ansvar, ikke vores. Du anerkender, at vi ikke har noget erstatningsansvar over for dig i forbindelse med rejseudbyderens forsøg på at opkræve ekstra moms eller andre udgifter fra dig på betalingstidspunktet som et tillæg til den pris, der vises, og din eneste regres på dette område vil være imod rejseudbyderen.

9. Fortrolighedspolitik

 1. Du finder den fulde Meddelelse om databeskyttelse her, som hermed inkluderes i og udgør en del af disse Betingelser.

10. Onlinetvistbilæggelse

 1. Europa-Kommissionens platform for onlinetvistbilæggelse kan findes på følgende link http://ec.europa.eu/odr. Bemærk venligst, at vi ikke på nuværende tidspunkt anvender alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager.

Hvorfor reservere med hostelbookers?

Tusindvis af senge og private værelser lige i nærheden af alt det, som du har planer om at se og foretage dig.
Med hostels med fantastisk værdi for pengene og billige hoteller er alt det, som du ønsker at se og foretage dig, kun et skridt væk.

Gruppereservation?

Gruppe på 15 eller flere?

Kontakt os direkte

Kundeservice

Tilgængelige 24 timer i døgnet, alle ugens 7 dage

customerservice@hostelbookers.com

Ring til os på:

+353 1 524 5800


Hostelworld.com Limited | Registered office : Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin18, Ireland | Registered in Ireland under Company No: 337103